Testa Stellarium

From Stellarium Wiki
Jump to: navigation, search

Från och med version 0.9.0 har vi arbetat med att involvera medlemmar av gemenskapen i testningen av programmet. Att ge ut en ny version och därefter vänta på felrapporter fungerar visserligen det också, men vi vill gärna hitta några av felen och åtgärda dem innan utgivningen.

Innan du kan bli en testare måste du se till att …

  1. … du kan hämta den senaste utvecklingskoden från Subversion.
  2. … du kan bygga Stellarium från utvecklingskoden.
  3. … du kan använda kalkylblad för OpenOffice Calc (eller motsvarande).
  4. … du vill hjälpa till.  :)

Om du uppfyller kraven ovan, kontakta Matthew och erbjud dina tjänster.

Om du vill testa ett bygge, hämta testningsplanen här (ODS-format). Gå igenom dokumentet och fyll i statusfältet och annan information som du anser bör anges.

Helt eller delvis slutförda testdokument skall tillsvidare skickas till Matthew, men det kan införas en bättre rapporteringsmekanism i framtiden.

Det finns flera test att skriva om. Om du genomför ytterligare tester, skicka en ändrad kopia av testningsplanen till Matthew, med dina testfallsresultat inskrivna.

Återkoppling mottages med öppna armar.

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox