Stjärnkataloger

From Stellarium Wiki
Jump to: navigation, search
Informationen på denna sida, i sin helhet eller delar därav, är inte längre korrekt.

Den kan vara relevant för en äldre version av Stellarium eller helt sakna relevans. Denna sida bör uppdateras, arkiveras eller tas bort.

Denna varning har funnits här sedan 20 februari 2013.

TODO (att göra): Beskriv skillnader mellan platser - användare visavi installationsmapp. Ta bort föråldrade instruktioner.

Från och med version 0.9.0 har stjärnkatalogerna i Stellarium delats upp i 9 filer, som innehåller stjärnor av olika ljusstyrka. Filerna hittas i <Stellariums installationsmapp>/stars/default/. Endast de fyra minsta av dessa filer följer med Stellariums installationspaket, för att bibehålla en hanterbar storlek.

Omkring 99 % av alla dessa stjärnor kommer från NOMAD-katalogen (Naval Observatory Merged Astrometric Dataset version 1, från USNO). Den resterande delen (ljusstarkare stjärnor) kommer ifrån Tycho-2- och Hipparcos-katalogerna. Konsultera Stellariums README-fil för mer information om de särskilda villkor, under vilka du kan återutge datafiler som ursprungligen kommer ifrån NOMAD.

Här är en lista över alla tillgängliga kataloger. Kolumnen RAM som krävs gäller vid normal kataloginläsning vid programstart och värdena är endast uppskattade värden. (MNG lyckades läsa in fil 7 med 512 MB RAM-minne, men med nöd och näppe. Det som fungerar för mig kanske inte fungerar för dig). För inläsningssystemet mmap är minnet inte längre en begränsande faktor, läs mer i nästa avsnitt.

Filnamn Antal stjärnor Magnitudintervall Filstorlek RAM som krävs Tillgänglighet
stars_0_0v0_1.cat 5 013 m  <  6,0 138 kB 256 MB I standardpaketet
stars_1_0v0_1.cat 21 999 6,0  ≤  m  <  7,5 602 kB 256 MB I standardpaketet
stars_2_0v0_1.cat 151 516 7,5  ≤  m  <  9,0 4,1 MB 256 MB I standardpaketet
stars_3_1v0_0.cat 434 064 9,0  ≤  m  <  10,5 4,2 MB 256 MB I standardpaketet
stars_4_1v0_0.cat 1 725 497 10,5  ≤  m  <  12,0 17 MB 512 MB Kan hämtas separat
stars_5_2v0_0.cat 7 669 011 12,0  ≤  m  <  13,5 44 MB 512 MB Kan hämtas separat
stars_6_2v0_0.cat 26 615 233 13,5  ≤  m  <  15,0 153 MB 512 MB Kan hämtas separat
stars_7_2v0_0.cat 57 826 266 15,0  ≤  m  <  16,5 333 MB 512 MB (med nöd och näppe!) Kan hämtas separat
stars_8_2v0_0.cat 116 923 084 16,5  ≤  m  <  18,0 674 MB 1 024 MB? Kan hämtas separat

Contents

Lägga till kataloger

Automatisk hämtning

Sedan version 0.10.1 har Stellarium en automatisk hämtningsfunktion inbyggd i programmet. För att använda den, öppna konfigurationsfönstret (tryck ned tangenten [F2] eller klicka på knappen i den vänstra panelen). Klick på fliken Verktyg. Längst ned i dialogfönstret borde det i rutan "Uppdateringar av stjärnkataloger" stå "Söker efter nya stjärnkataloger". Efter några ögonblick visas en knapp, som säger "Hämta stjärnkatalog x av y". Klicka på den knappen för att hämta den första katalogen. När hämtningen har slutförts visas knappen på nytt, om det finns fler kataloger tillgängliga. Fortsätt att klicka på knappen för att hämta samtliga extrakataloger.

Observera att du fortfarande kan redigera filen stars.ini manuellt, precis som i tidigare versioner.


Informationen i detta avsnitt, i sin helhet eller delar därav, är inte längre korrekt. Den kan vara relevant för en äldre version av Stellarium eller helt sakna relevans.

Denna varning har funnits här sedan ett ännu inte angivet datum.

Obs: att starta Stellarium med kommandot

$ stellarium

rekommenderas inte (programmet kommer inte att kunna skriva de hämtade filerna till sina respektive mappar).

$ sudo stellarium

bör användas istället.

0.9.0 - 0.10.0

För att prova de stora katalogfilerna, hämta dem, och lägg dem sedan i undermappen stars/default i installationsmappen.

Obs: när du hämtar filer från SourceForge, högerklicka inte för att välja "Spara länk som…", utan vänsterklicka alltid på länken. Länkarna är inga direkthämtningslänkar - de är länkar till listan över hämtningsspeglingsservrar. Vänsterklicka på dem och vänta några sekunder på att din hämtning skall påbörjas.

För användning av stars_7_2v0_0.cat rekommenderar jag 1 GB RAM-minne och för stars_8_2v0_0.cat åtminstone 1,5 GB. I version 0.9.0 läses katalogerna endast in i RAM-minnet och om du inte har tillräckligt mycket av det, så påbörjas filväxling. Lägg ihop stjärnkatalogstorlekarna, jämför den summan med din RAM-minnesstorlek, så kommer du med ditt bondförnuft att förstå hur många filer du kan läsa in. Med vänliga hälsningar, Johannes

Minnesmappad inläsning

Från och med version 0.9.1 kan du instruera din dator att inte läsa in alla stjärnor i huvudminnet vid programstart, utan istället läsa in grupper av stjärnor när de visas för första gången. Det här görs genom att använda operativsystemens mmap-funktion, därav namnet "mmap-inläsning". Med hjälp av denna teknik kan du använda alla stjärnkataloger även om du har mycket lite RAM-minne. Dessutom minskas programstartstiden avsevärt. Nackdelen är att din dator läser in stjärnorna under normala programåtgärder när de används för första gången. Därför blir rullning och zoomning inte lika mjuk som när du läser in alla katalogerna i förväg vid programstart.

0.10.1

I filen config.ini, under rubriken [stars] kan du ange nyckeln "max_memory" till maximivärdet, i megabyte (MB), om du vill läsa in stjärnkatalogerna direkt (på det gamla sättet). Alla kataloger som skulle få minnesanvändningen att överskrida det värdet kommer att minnesmappas. Om inget värde anges, så anges standardvärdet 128.

0.9.1 och 0.10.0

För varje katalogfil som du vill använda kan du bestämma om du vill läsa in den vid programstart eller använda mmap. För att använda mmap prefigerar du katalognamnet med "mmap:" i stars.ini:

[stars]
cat_file_name_00    = stars_0_0v0_1.cat
cat_file_name_01    = stars_1_0v0_1.cat
cat_file_name_02    = stars_2_0v0_1.cat
cat_file_name_03    = stars_3_1v0_0.cat
cat_file_name_04    = stars_4_1v0_0.cat
#Du kan använda mmap-inläsning om du inte vill läsa in
#alla stjärnor direkt i RAM-minnet:
cat_file_name_05    = mmap:stars_5_2v0_0.cat
cat_file_name_06    = mmap:stars_6_2v0_0.cat
cat_file_name_07    = mmap:stars_7_2v0_0.cat
cat_file_name_08    = mmap:stars_8_2v0_0.cat
cat_hip_sp_file_name  = stars_hip_sp_0v0_0.cat
cat_hip_cids_file_name = stars_hip_cids_0v0_0.cat

I exemplet ovan har mmap-inläsning endast konfigurerats för katalogerna stars_5 till stars_8.

Varning: vid användning av mmap-inläsning måste du använda katalogfiler som matcha din dators maskinvaruarkitektur och kompileraren som används för att bygga Stellarium. De vanliga CAT-filerna kan användas med Little-Endian-datorer och GCC, det gäller för alla PC-datorer (i368- och x86_64-arkitekturer) och nyare Intel-Mac-datorer. Nigel Kerr har skapat ett program som konverterar CAT-filer till BCAT-filer, vilka kan användas med Big-Endian-datorer och GCC (främst avsett för Mac-datorer med PPC-arkitektur). Alla andra måste använda mitt program ConvertCatToNative.C (ligger i mappen util) för att konvertera CAT-filer (eller BCAT-filer) till ett internt format som är lämpligt för den arkitektur och kompilerare som föreligger.

Rättelser

Före version 0.9.1 kallades filerna stars_3_1v0_0.cat och stars_5_2v0_0.cat felaktig för stars_3_0v0_0.cat resp. stars_5_1v0_0.cat. Nu har denna felaktiga namngivning korrigerats. Innehållet i filerna är oförändrat, endast namnen har korrigeras så att de speglar innehållet, d.v.s. stjärnor av typerna 1 resp. 2. Allt du behöver göra är att säkerställa att din fil stars.ini listar namnen på dina stjärnkatalogfiler korrekt, oavsett om du använder de nya eller de gamla filerna.

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox