Podręcznik użytkownika

From Stellarium Wiki
Jump to: navigation, search

Oficjalny podręcznik

Oficjalna wersja Podręcznika użytkownika Stellarium jest dostępna w formacie PDF w witrynie Sourceforge:

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox