Lista över funktioner

From Stellarium Wiki
Jump to: navigation, search
Informationen på denna sida, i sin helhet eller delar därav, är inte längre korrekt.

Den kan vara relevant för en äldre version av Stellarium eller helt sakna relevans. Denna sida bör uppdateras, arkiveras eller tas bort.

Denna varning har funnits här sedan 10 oktober 2010.

Det här är en lista över funktioner och specifikationer gällande version 0.8.0 (under uppbyggnad; du får gärna korrigera, lägga till i eller arrangera om listan). För funktioner i framtida versioner, gå till Future features (på engelska).


Contents

Grundläggande kontrollfunktioner

 • Se dig omkring (panorera) genom att hålla ner musknappen och dra eller genom att föra muspekaren till kanterna av fönstret
 • Tidskontroll: framåt, bakåt, återgå till nutid
 • Zoomning
 • Flikbaserade konfigurationsfönster
 • Textbaserat användargränssnitt: minimalistisk meny anpassad för användning med kupolprojektioner
 • Klickbar karta över städer i världen, för att ställa in koordinater
 • Spara din standardplats

Observation

 • Alla stjärnor från Hipparcoskatalogen
 • Planeterna i vårt solsystem och deras naturliga satelliter
 • Alla Messierobjekt
 • Alla NGC-objekt
 • Planetbanor
 • Kardinalstreck (väderstreck)
 • Azimutalt rutnät
 • Ekvatoriat rutnät
 • Ekliptikan (den skenbara solbanan; troligen en ellips av linea ecliptica, förmörkelselinje)
 • Ekvatorn
 • Meridianer
 • Skalning av månen
 • Objektbanor
 • Asterismer och namn på stjärnbilderna
 • Stjärnbildernas gränser
 • Kompensation för ljusets restid
 • Ekvatorial/azimutal montering
 • Synfält
 • Skivformat visningsområde
 • Observation från en annan planet och som solsystemobservatör

Landskap

 • Fiskögeprojektion
 • Projektion i "äldre stil", d.v.s. en markstruktur ett antal sidostrukturer
 • Sfärisk panoramaprojektion

Visning

 • Stjärnbildsgrafik för de 88 västerländska stjärnbilderna som härrör från den grekiska mytologin samt 11 för inuiternas himlamytologi
 • Realistisk atmosfär
 • Dimma nära jordytan
 • Blinkande stjärnor
 • Meteorregn
 • Helskärmsläge eller fönsterläge
 • Perspektivprojektion
 • Fiskögeprojektion
 • Stereografisk projektion
 • Sfärisk spegelprojektion
 • True Type-rendering av teckensnitt
 • Visning av antal bildrutor per sekund
 • Begränsning av antal bildrutor per sekund
 • Gravitationsetiketter för användning i kupoler
 • Simulering av ögats tillvänjning

Internationalisering

 • Himlamytologier: västerländsk, kinesisk, fornegyptisk, polynesisk
 • Översättningar av himlaobjekt
 • Översättningar av programmet

Skript

 • Indatafönster för skript
 • Skriptinläsning via textbaserat användargränssnitt
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox