Kortkommandon och snabbtangenter

From Stellarium Wiki
Jump to: navigation, search

Stellarium svarar på ett flertal kortkommandon, många är dessutom knutna till åtgärder som inte kan utföras på något annat vis.

Kortkommando/Snabbtangent Beskrivning
- Subtrahera 1 soldygn
8 Ställ in tiden till nu
= Addera 1 soldygn
J Minska tidshastigheten
K Återställ tidshastigheten till den normala
L Öka tidshastigheten
[ Subtrahera 1 solvecka
] Addera 1 solvecka
Alt+- Subtrahera 1 stjärndygn
Alt+= Addera 1 stjärndygn
Alt+[ Subtrahera 1 stjärnvecka
Alt+] Addera 1 stjärnvecka
Ctrl+- Subtrahera 1 soltimme
Ctrl+= Addera 1 soltimme
. Ekvatorlinje
, Ekliptisk linje
A Atmosfär
B Stjärnbildsgränser
C Stjärnbildslinjer
E Equatorial Grid
F Dimma
G Mark
N Nebulosor
P Planettips
Q Kardinalstreck
R Stjärnbildsgrafik
S Stjärnor
V Stjärnbildsetiketter
Z Azimutrutnät
F11 Helskärmsläge
Ctrl+Skift+H Vänd bilden vågrätt
Ctrl+Skift+V Vänd bilden lodrätt
/ Zooma in markerat objekt
T Spåra objekt
\ Zooma ut
Mellanslag Centrera markerat objekt
Ctrl+G Ange markerad planet som hemplanet
Vänsterklick Markera objekt
Högerklick Avmarkera objekt
Page Up/Down Zooma in/ut
Ctrl + Uppåtpil/Nedåtpil Zooma in/ut
Piltangenter/Dra med vänster musknapp Panorera vyn runt himlavalvet
F1 Hjälpfönster
F2 Inställningsfönster
F3, Ctrl+F Sökfönster
F4 Himmel- och visningsinställningsfönster
F5 Datum/tid-fönster
F6 Platsfönster
Ctrl+M Växla mellan ekvatorial- och azimutmontering
Ctrl+Q Avsluta
Ctrl+S Spara skärmbild

Kom ihåg att en lista över kortkommandon och snabbtangenter kan visas i programmet genom att öppna hjälpfönstret (tryck ned F1).

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox