Korrigering av kataloger

From Stellarium Wiki
Jump to: navigation, search

Hitta och ta bort artefakter

Stellariums stjärnkataloger innehåller stora mängder data och som i alla stora datasamlingar förekommer det fel av olika typer i katalogerna. Det rör sig om informationsfel, t.ex. felaktiga koordinater, och artefakter, d.v.s. information om objekt som inte existerar. För att stjärnkatalogerna skall vara pålitliga måste de därför gås igenom och vid behov korrigeras.

På den engelska versionen av den här wikisidan, Catalogue cleanup, finns en tabell som listar de katalogområden där det misstänks finnas felaktig data. Om du vill hjälpa till i det här arbetet, gå till den sidan och se vad som finns kvar att göra.

Resultatredovisning

I tabellen på den engelska wikisidan används fem olika statusvärden för att beskriva hur långt arbetet med ett visst katalogområde har kommit. Använd inga egna statusbeskrivningar om du redigerar tabellen, utan håll dig till de statusvärden som beskrivs nedan.

Statusvärden

  • Identified - (felet identifierat) en grov beskrivning av problemet har gjorts, d.v.s. information om RA/DEC har lagts till i tabellen.
  • In Progress - (arbete pågår) någon håller just nu på att lista alla stjärnor som är påverkade av felet.
  • Detailed - (felet analyserat) alla felaktiga stjärnor har loggats.
  • Fixed - (felet åtgärdat) katalogfilerna har åtgärdats i utvecklingsversionsdatabasen.
  • Released - (filen utgiven) den åtgärdade filen har givits ut och gjorts tillgänglig för hämtning.
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox