Kompilacja pod Linuksem

From Stellarium Wiki
Jump to: navigation, search

Za każdym razem gdy wychodzi nowa wersja Stellarium, kod źródłowy jest publikowany w ramach systemu pakietów Sourceforge. Zbudowanie programu na bazie takiego kodu źródłowego powinno w rezultacie dać działającą wersję o funkcjonalności identycznej z opublikowanymi pakietami binarnymi.

Możliwe jest również uzyskanie źródeł "rozwojowych" przy użyciu systemu Subversion. taki kod może zawierać nowe możliwości, wprowadzone od ostatniej oficjalnej wersji, często jest wiec z tego powodu sporo radości. Ostrzeżenie: wersje "rozwojowe" z Subversion to kod w trakcie tworzenia, może powodować niestabilne działanie programu Stellarium, może produkować program wcale nie działający lub nawet kod może nie dać się skompilować.

Jeśli praca z linii komend w terminalu jest dla Ciebie nowością, może warto zajrzeć na tę stronę.


Contents

Przygotowanie

Po pierwsze upewnij się, że wszystkie niezbędne komponenty (tzw. zależności) masz zainstalowane w swoim systemie.

Używamy teraz polecenia CMake zamiast automake/autoconf. Częstym problemem jest brak dostatecznie aktualnej wersji CMake w systemie. Upewnij się, że posiadana wersja jest zgodna z wymaganiami. Jeśli tak nie jest, pojawia się często błąd CMake związany z curl.

Jeśli w systemie masz jednocześnie biblioteki QT w wersji 3 i 4 upewnij się, że komendy moc, uic i podobne będą z wersji QT4. Użytkownicy Ubuntu/Debiana mogą chcieć użyć tego skryptu do przełączania wersji.

Pobierz archiwum tarball zawierające kod źródłowy. Otwórz terminal, umieść archiwum w katalogu, w którym chcesz wykonać kompilację i budowanie i przejdź do tego katalogu poleceniem cd. Następnie wykonaj poniższą komendę ( jeśli wolisz, możesz użyć arK lub innego graficznego narzędzia):

 $ tar zxf stellarium-0.11.1.tar.gz

Powinien powstać katalog stellarium-0.11.1, z rozpakowanym kodem źródłowym wewnątrz.


Budowanie

  • Przejdź do tego katalogu:
cd stellarium-0.11.1
  • Utwórz katalog na budowanie i przejdź do niego:
mkdir -p builds/unix
cd builds/unix
  • Wykonaj konfigurację poleceniem CMake:
cmake ../..

Domyślnie Stellarium zostanie przygotowane do instalacji w obszarze /usr/local. Jeśli chcesz to zmienić, użyj odpowiedniej opcji, jak niżej:

cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt/mylocation ../..
  • Uruchom polecenie make
make
  • Zainstaluj program (jako root jeśli sytuacja tego wymaga)
make install

To wszystko. Powinieneś mieć teraz zbudowany i zainstalowany program Stellarium. Zabiera to zwykle kilka minut na maszynie typu Pentium 4, 1.7Ghz/512 Mb.

Wersje rozwojowe (Subversion)

Najpierw upewnij się, że masz zainstalowane wszystkie niezbędne składniki.

pobranie kodu źródłowego

Wykonaj polecenie:

svn co https://stellarium.svn.sourceforge.net/svnroot/stellarium/trunk/stellarium stellarium

Utworzy ono folder stellarium zawierający nowy kod źródłowy.


Budowanie

  • Przejdź do katalogu utworzonego poleceniem svn wyżej:
cd stellarium 
  • Stwórz katalog builds/unix i przejdź do niego:
mkdir -p builds/unix
cd builds/unix

Domyślnie Stellarium jest skonfigurowane do instalacji w drzewie /usr/local/. Jeśli tak może zostać uruchom CMake:

cmake ../..

natomiast jeśli chcesz instalować program w innym miejscu, zastosuj prefix:

cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt/mylocation/ ../..
  • Teraz zbuduj program poleceniem make:
make
  • Aby uruchomić Stellarium bezpośrednio z drzewa kodu źródłowego, przejdź do jego katalogu głównego i wywołaj binaria:
cd ../..
builds/unix/src/stellarium
  • Jeśli chcesz zainstalować program, w katalogu builds/unix wydaj polecenie (gdy trzeba, jako root):
make install

Aktualizowanie SVN

Jeśli wcześniej budowałeś program z kodu SVN i chciałbyć siedzieć, co zmieniło się od tego czasu, po prostu wejdź do katalogu stellarium i wydaj polecenie"

svn up

W ten sposób pobierzesz tylko zmiany, jakie zrobiono od czasu ostatniego pobierania kodu z archiwum SVN. Często wystarczy potem po prostu komenda make. Jeśli jednak pojawiły się nowe pliki, trzeba zacząć od CMake.

Włączenie obsługi dźwięku

Obsługa dźwięku w nowym silniku skryptów jest dostępna od wersji r3998 kodu SVN. Wsparcie dla dźwięku wymaga dodania odpowiedniej opcji na etapie kompilacji. Aby używać dźwięku w Stellarium musisz dysponowac biblioteka QT, obsługującą system dźwiękowy Phonom. Potrzebujesz też najnowszej wersji CMake.

Obsługa dźwięku jest kontrolowana opcją ENABLE_SOUND polecenia CMake. Możesz zmienić to ustawienie używając ccmake, edytując plik CMakeCache.txt lub używając opcji -DENABLE_SOUND=1 przy pierwszym uruchomieniu CMake.

Aktualne problemy z budowaniem

Pamiętaj, że wersje rozwojowe to kod właśnie zmieniany. Nie oczekuj, ze zawsze wszystko pójdzie jak trzeba. Często tak będzie ale czasami budowanie się nie uda.

Jeśli budowanie nie będzie się udawać przez dłuższy czas, spróbuj usunąć katalog builds/unix z całą zawartością i zacząć od początku. Sprawdź w zależnościach, czy nie są potrzebne jakieś nowe elementy, których jeszcze nie masz zainstalowanych. jeśli nadal masz problem, napisz na forum lub listę stellarium-pubdevel.

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox