Klawiszologia

From Stellarium Wiki
Jump to: navigation, search

Działaniem programu Stellarium możemy sterować przy pomocy klawiatury. Niektóre z klawiszy inicjują operacje niemożliwe do wykonania innym sposobem. Poniższa tabelka oparta jest na wersji 0.11.2 .


Klawisz Działanie
- Odejmij 1 dzień słoneczny
7 Zatrzymaj upływ czasu
8 Ustaw czas na chwilę obecną
= Dodaj 1 dzień słoneczny
J Zmniejsz tempo upływu czasu
K Ustaw normalną prędkość czasu
L Zwiększ tempo upływu czasu
[ Odejmij 1 tydzień słoneczny
] Dodaj 1 tydzień słoneczny
Alt+- Odejmij 1 dzień gwiazdowy
Alt+= Dodaj 1 dzień gwiazdowy
Alt+[ Odejmij 1 tydzień gwiazdowy
Alt+] Dodaj 1 tydzień gwiazdowy
Ctrl+- Odejmij 1 godzinę słoneczną
Ctrl+= Dodaj 1 godzinę słoneczną
Shift+J Zwiększ nieznacznie tempo upływu czasu
Shift+L Zmniejsz nieznacznie tempo upływu czasu
. Równik niebieski
, Ekliptyka
 ; Południk miejscowy (inaczej południk niebieski - na ekranie zielony )
A Atmosfera
B Granice gwiazdozbiorów
C Linie gwiazdozbiorów
E Siatka równikowa
F Mgła
G Teren
N Mgławice
O Orbity planet
P Podpowiedzi do planet
Q Punkty kardynalne:
R Rysunki gwiazdozbiorów
S Gwiazdy
V Podpisy gwiazdozbiorów
Z Siatka horyzontalna
F11 Tryb pełnoekranowy
Shift+T Ślady planet
Ctrl+Shift+H Odbij obraz w poziomie
Ctrl+Shift+V Odbij obraz w pionie
/ Przybliż wybrany obiekt
T Śledź obiekt
\ Oddal
Spacja Idź do wybranego obiektu [Spacja]
Ctrl+G Ustaw bieżącą planetę jako planetę początkową
Kliknięcie lewym klawiszem myszy Wybór obiektu
Kliknięcie prawym klawiszem myszy Usuń zaznaczenie
Strona w górę / w dół Przybliżanie/oddalanie
CTRL + strzałki góra/dół Przybliżanie/oddalanie
Strzałki & przeciąganie z lewym klawiszem myszy Panoramowanie po niebie
Alt+M Testowy interfejs użytkownika
Alt+Z Okno konfiguracji satelitów
Ctrl+A Miernik kątów
Ctrl+Z Wskazówki dotyczące satelitów
Shift+Z Oznaczenia satelitów
F1 Okno pomocy
F2 Okno konfiguracji
F3, Ctrl+F Okno wyszukiwania
F4 Okno ustawień widoku i nieba
F5 Okno daty/czasu
F6 Okno lokalizacji
F12 Okno konsoli skryptu
Ctrl+M Przełączanie między układem równikowym i horyzontalnym
Ctrl+Q Zakończ
Ctrl+S Zapisz zrzut ekranu
Ctrl+T Włącz/wyłącz widoczność pasków narzędzi
Ctrl+C Skopiuj informacje o wybranym obiekcie do schowka

Pamiętaj, że powyższą listę działania klawiszy możesz wyświetlić na ekranie podczas działania programu Stellarium, naciskając klawisz F1.

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox