Hämta Stellariums källkod

From Stellarium Wiki
Jump to: navigation, search

När du skall hämta Stellariums källkod kan du välja mellan flera olika källor, beroende på vilka just dina behov är.

Om du inte sedan tidigare känner till versionshanteringssystem som Bazaar, Subversion (SVN) eller CVS, så kan du börja med att läsa Wikipedias artikel om versionshantering (på engelska, på svenska) och därefter gå till de olika systemens webbplatser (länkade nedan). Det finns dessutom sidor i den här wikin med instruktioner om hur du använder dem (även de länkade nedan). Begreppet versionshantering innebär att kod lagras på en central plats på Internet (databas, lagringsplats; eng. repository) som en serie ändringar (äv. revideringar; eng. revisions) och från vilken man närsomhelst kan begära en kopia av koden i dess aktuella tillstånd.

Contents

Källkodspaket

Källkoden till Stellariums utgåvor är tillgänglig som källkodspaket för Linux, komprimerade i .tar.gz-format. Tack vare arkiveringsskriptets uppbyggnad kan koden i paketen användas för att bygga Stellarium på samtliga tre plattformar (det här gäller åtminstone 0.10.*-serien).

Källkodspaketen kan hämtas från Stellariums hämtningssida på SourceForge, i mappen "Stellarium-sources".

Tar-arkiv (.tar.gz-filer) kan öppnas med alla någorlunda anständiga filarkiveringsprogram. Windowsanvändare kan med fördel använda använda ett av gratisprogrammen 7Zip eller PeaZip, båda med öppen källkod och svensk översättning.

Versionshantering

Stellarium har använt sig av tre olika versionshanteringssystem under sin levnad, vilket innebär att dess kod finns i tre offentliga databaser på två skilda webbplatser (SourceForge och Launchpad). Vi börjar med det nuvarande systemet:

  • Bazaar, BZR (webbplats, hämta). Windowspaketen inkluderar TortoiseBazaar som integrerar sig i Utforskaren (precis som TortoiseSVN) och Bazaar Explorer, så du behöver inte använda kommandorader. Bazaar Explorer inkluderas även i installationsprogrammet för Mac OS X.
  • Subversion, SVN (webbplats, hämta).TortoiseSVN är en trevlig klient för Windows som låter dig undvika användning av kommandorader.
  • CVS, Concurrent Versions System (webbplats). TortoiseCVS är en klient för Windows som låter dig undvika användning av kommandorader.

Utvecklingsversion

Sedan juni 2010 finns Stellariums huvudkod (äv. kodstam; eng. trunk) i en Bazaar-databas hos Launchpad:

Launchpad tillåter att anonyma användare hämtar (eng. check out) kod. Det här låter dig skapa korrigeringar och infoga dem i huvudkoden.

Om du vill skapa en personlig Bazaar-gren som kan slås ihop med huvudkoden, så måste du skapa ett konto på Launchpad. Så här ser en sådan användargren ut: [1].

Insticksmoduler

Huvudkoden innehåller även koden för de insticksmoduler som kommer med Stellarium, eftersom de länkas statiskt till programmet vid kompileringen. Deras kod hittas i undermappen "plugins" (kodläsare för /trunk/plugins). I oktober 2010 innehöll mappen följande insticksmoduler:

Teoretiskt sett kan dessa insticksmoduler byggas som fristående insticksmoduler (separata dynamiskt länkade bibliotek som läses in vid körning), men senast författaren av den engelska originaltexten till denna wikisida, Daggerstab, försökte göra det, så gick det inte.

Koden för några exempel på fristående insticksmoduler hittas i den gamla SVN-databasen hos SourceForge: Kodläsare för /trunk/extmodules. Du kan hämta den undermappen utan att också hämta resten med kommandot:

svn co https://stellarium.svn.sourceforge.net/svnroot/stellarium/trunk/extmodules stellarium-plugins

I oktober 2010 innehöll mappen följande insticksmoduler:

  • ExampleDialog - demonstrerar visning av ett fönster i Stellarium och lägger till en knapp i det nedre verktygsfältet
  • ExamplePainter - demonstrerar ritning på skärmen
  • AddRemoveLandscapes - föråldrad, funktionen införlivades i huvudkoden efter version 0.10.5 i en mycket mer välutvecklad form
  • KeyBindings - föråldrad, endast en experimentell insticksmodul
  • VirGO - föråldrad, den gamla databasen för VirGO

VirGO är en insticksmodul utvecklad för Europeiska sydobservatoriet. Som fristående projekt har det sin egen projektsida på Launchpad (VirGO på Launchpad) med en egen koddatabas.

Gamla databaser

Subversion

Mellan augusti 2006 och juni 2010 använde Stellarium en SVN-koddatabas hos SourceForge. Den är fortfarande tillgänglig av arkivskäl:

Äldre versioner, från 0.10.5 och tidigare, finns tillgängliga i mappen "tags": kodläsare för /tags

Läs även avsnittet om insticksmoduler ovan.

CVS

Fram till augusti 2006 använde Stellarium en CVS-koddatabas hos SourceForge. Den är fortfarande tillgänglig av arkivskäl:

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox