Gwiazdy

From Stellarium Wiki
Jump to: navigation, search

W wersji 0.9.0 programu Stellarium katalogi gwiazd są podzielone na 9 plików zawierających gwiazdy różnej jasności. Pliki te znajdują się na ścieżce <katalog programu>/stars/default/. W głównym pakiecie Stellarium zawarte są tylko cztery najmniejsze pliki (pozwala to utrzymać wielkość pakietu w rozsądnych granicach).

Około 99% z wszystkich tych gwiazd pochodzi z katalogu NOMAD (Naval Observatory Merged Astrometric Dataset wersja 1) stworzonego przez USNO. Pozostałe (jaśniejsze) gwiazdy pochodzą z katalogów Tycho2 i Hipparcos. W pliku README programu Stellarium opisane są warunki dalszego rozpowszechniania plików z danymi pochodzącymi z NOMAD.

Oto lista wszystkich dostępnych katalogów. Kolumna Wymagana pamięć RAM dotyczy sytuacji zwykłego ładowania katalogów przy uruchamianiu programu i ma charakter szacunkowy. (MNG udało się załadować plik nr 7 na komputerze z 512 MB pamięci RAM, ale ledwie. YMMV). Rozmiar pamięci systemu nie jest już ograniczeniem w wypadku użycia ładowania za pomocą mmap - zobacz następny dział.Nazwa pliku Liczba gwiazd Zakres wielkości gwiazdowej Rozmiar pliku Wymagana pamięć RAM Dostępność
stars_0_0v0_1.cat 5.013 m < 6,0 138 K 256 M W pakiecie standardowym
stars_1_0v0_1.cat 21.999 6,0 <= m < 7,5 602 K 256 M W pakiecie standardowym
stars_2_0v0_1.cat 151.516 7,5 <= m < 9,0 4,1 M 256 M W pakiecie standardowym
stars_3_1v0_0.cat 434.064 9,0 <= m < 10,5 4,2 M 256 M W pakiecie standardowym
stars_4_1v0_0.cat 1.725.497 10,5 <= m < 12,0 17 M 512 M Do ściągnięcia osobno
stars_5_2v0_0.cat 7.669.011 12,0 <= m < 13,5 44 M 512 M Do ściągnięcia osobno
stars_6_2v0_0.cat 26.615.233 13,5 <= m < 15,0 153 M 512 M Do ściągnięcia osobno
stars_7_2v0_0.cat 57.826.266 15,0 <= m < 16,5 333 M 512 M (ledwie!) Do ściągnięcia osobno
stars_8_2v0_0.cat 116.923.084 16,5 <= m < 18,0 674 M 1024 M? Do ściągnięcia osobno

Contents

Jak dodać katalogi

0.10.1

Stellarium 0.10.1 będzie mieć wbudowaną funkcję automatycznego ściągania katalogów. Aby jej użyć naciśnij [F2] albo kliknij przycisk Konfiguracja na panelu po lewej stronie ekranu. Następnie kliknij zakładkę Narzędzia. Na dole okna w polu "Aktualizacje katalogów gwiazd" pojawi się napis "Wyszukiwanie nowych katalogów gwiazd", a po chwili powinien pojawić się napis "Pobierz katalog X z Y". Kliknij na tym przycisku aby ściągnąć pierwszy katalog. Po zakończeniu ściągania przycisk pojawi się znowu jeśli jest więcej dostępnych katalogów. Klikając na tym przycisku można ściągać kolejne katalogi aż do chwili ściągnięcia wszystkich.

Zauważ, że nadal możliwa jest ręczna edycja pliku stars.ini, tak samo jak w poprzednich wersjach.

0.9.0 - 0.10.0

Aby wypróbować pliki z obszernymi katalogami gwiazd, ściągnij je stąd, a następnie umieść w podkatalogu stars/default katalogu z danymi.

UWAGA: przy ściąganiu plików z tej strony nie klikaj linków prawym przyciskiem myszy, aby wybrać "Zapisz jako..." - kliknij lewym przyciskiem. Linki te nie prowadzą bowiem bezpośrednio do plików, lecz do listy serwerów posiadających je. Kliknij lewym przyciskiem i zaczekaj na rozpoczęcie ściągania pliku.

Do korzystania z pliku stars_7_2v0_0.cat zalecam 1 GB pamięci RAM, a do stars_8_2v0_0.cat co najmniej 1,5 GB. W wersji 0.9.0 katalogi są po prostu wczytywane do pamięci operacyjnej, a jeśli nie ma jej wystarczająco dużo, rozpocznie się przerzucanie danych na twardy dysk. Dodaj rozmiary katalogów gwiazd, porównaj z ilością pamięci RAM w komputerze, a zdrowy rozsądek powie ci, ile plików możesz wczytać.

Wasz Johannes

Ładowanie z mapowaniem pamięci

Począwszy od wersji 0.9.1 istnieje możliwość nakazania komputerowi, by nie ładować wszystkich gwiazd po uruchomieniu programu, lecz wczytywać grupy gwiazd dopiero wtedy, gdy mają być po raz pierwszy wyświetlone. Jest to realizowane poprzez funkcję mmap systemu operacyjnego, stąd nazwa "ładowanie mmap". Stosując ten sposób można korzystać ze wszystkich katalogów gwiazd, nawet jeśli komputer jest wyposażony w bardzo małą ilość pamięci RAM. Ponadto czas uruchamiania programu jest znacznie krótszy. Wadą tej metody jest konieczność ładowania gwiazd w czasie działania programu, gdy po raz pierwszy mają być użyte. Z tego powodu przewijanie i przybliżanie/oddalanie nie będzie tak płynne, jak w przypadku załadowania wszystkich katalogów gwiazd w czasie uruchamiania programu.

0.10.1

In config.ini, under the [stars] heading, set the key "max_memory" to the maximum amount of memory, in megabytes, to use to load star catalogs directly (the old way). Any catalogs that would push the total memory used over that value will be memory mapped. If unset, the value defaults to 128.

0.9.1 and 0.10.0

For each catalog file that you want to use, you can decide if you want to load it at startup or using mmap by prefixing the catalog name with "mmap:" in stars.ini:

[stars]
cat_file_name_00    = stars_0_0v0_1.cat
cat_file_name_01    = stars_1_0v0_1.cat
cat_file_name_02    = stars_2_0v0_1.cat
cat_file_name_03    = stars_3_1v0_0.cat
cat_file_name_04    = stars_4_1v0_0.cat
#you can use mmap loading, if you do not want to load all stars
#immediately into RAM:
cat_file_name_05    = mmap:stars_5_2v0_0.cat
cat_file_name_06    = mmap:stars_6_2v0_0.cat
cat_file_name_07    = mmap:stars_7_2v0_0.cat
cat_file_name_08    = mmap:stars_8_2v0_0.cat
cat_hip_sp_file_name  = stars_hip_sp_0v0_0.cat
cat_hip_cids_file_name = stars_hip_cids_0v0_0.cat

In this example mmap loading is configured for stars_5,...,stars_8 only.

Caveat: when using mmap loading, you must use catalog files that match your computers hardware architecture and the compiler used for building stellarium. The ordinary .cat files can be used with little endian computers and gcc: this applies to all PC (i368 and x86_64 architectures) and the newer Intel macs. Nigel Kerr has made a program for converting .cat files into .bcat files, which can be used with big endian computers and gcc (primarily for the older macs with PPC architecture). All others must use my program ConvertCatToNative.C (in the util directory) for converting .cat (or .bcat) files into a native format appropriate for their architecture and compiler.

Errata

Przed wersją 0.9.1 pliki stars_3_1v0_0.cat i stars_5_2v0_0.cat miały niepoprawne nazwy stars_3_0v0_0.cat i stars_5_1v0_0.cat. Ten błąd został już poprawiony. Zawartość plików pozostała niezmieniona, poprawiono tylko ich nazwy, tak by odzwierciedlały ich zawartość, czyli gwiazdy odpowiednio typu 1 i typu 2. Jedyne, co należy zrobić, to upewnić się, że w pliku stars.ini wymienione są nazwy istniejących plików z katalogami gwiazd, niezależnie od tego, czy używasz nowych nazw plików, czy starych.

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox