Filplatstest

From Stellarium Wiki
Jump to: navigation, search

Målet för testet

Till alla som kan bygga Stellarium på icke-Linux-plattformar:

  • Kontrollera om bygget fungerar med avseende på var filerna finns (jag flyttade kod från de olika platserna till mappen StelFileMgr, men har inte tillgång till någon icke-Linux-dator för att göra ett testbygge).
  • Rapportera var filerna hamnar. Jag är inte säker på vilka dessa platser är på icke-POISX-system, eftersom platsen för varje fil bestäms av ett systemanrop som är obekant för mig.

Testobjekt

Vi vill få reda på följande information, för användning i användarhandboken:

  1. Stellariums installationsmapp – sökvägen till mappen där nebulosor, skript, stjärnbildsmytologi, landskap o.s.v. har installerats.
  2. Platsen för config.ini (Obs: den version som sparas när man klickar på "Spara" i konfigurationsfönstret, inte filen default_config.ini)
  3. Platsen dit skärmbilder sparas
  4. Platsen dit inspelade skript sparas

I resultattabellen anges dessa som (i tur och ordning, nr. 1-4 ovan): install dir, config.ini, screenshots resp. recorded scripts

Resultatredovisning

Skriv in dina resultat i tabellen som finns på den engelska versionen av den här sidan: File location test. Ange versionsnummer (eller revisionsnummer), plattform (operativsystem), testobjekt (se ovan) och resultat (mappsökväg, ev. med kommentar om det behövs).

Det kan se ut så här för de olika testobjekten (utdrag ur resultattabellen på den engelska wikisidan):

Version (or revision) Platform Item Result
v.0.9.1 Linux install dir $PREFIX/share/stellarium/
v.0.9.1 Linux config.ini $HOME/.stellarium/config.ini
v.0.9.1 Linux screenshots $HOME/
v.0.9.1 Linux recorded scripts $HOME/.stellarium/scripts/
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox