Bidrag till användarhandboken

From Stellarium Wiki
Jump to: navigation, search

Bidrag till handboken tas emot med öppna armar. Var snäll och bidra med så mycket du bara kan!

För enkla korrigeringar – stavfel, grammatikfel, faktafel o.dyl. – skicka ett e-brev till författaren. För större bidrag - ytterligare kapitel, översättningar o.s.v. – överväg gärna att använda dokumentbehandlaren LyX för redigering av dokumentkällkoden och skicka in resultatet i form av en programfix till författaren.

Hämta dokumentkällkoden

Källkoden till användarhandboken finns tillgänglig via anonym SVN från Stellariums projektsidor på SourceForge.

Hämta LyX

LyX hämtas från programmets webbplats och har stöd för operativsystemen Windows, Mac OS X, ett tiotal Linux-distributioner, OS/2 och Haiku. Du kan använda den senaste stabila utgåvan av LyX (2.0.5.1, 8 januari 2013) för att redigera LYX-filerna som utgör användarhandboken.

Informationen i detta avsnitt, i sin helhet eller delar därav, är inte längre korrekt. Den kan vara relevant för en äldre version av Stellarium eller helt sakna relevans.

Denna varning har funnits här sedan 16 februari 2013.


LyX finns även tillgänglig för Windows som LyX-162-4-18-AltInstaller-Complete.exe. Installationsprocessen är mycket långsam och eftersom det rör sig om version 1.6.2, så är filerna som skapas inte kompatibla med LyX 1.5.1. Detta kan på ett enkelt sätt kringgås genom att exportera dem som LyX1.5x-filer och sedan ändra tillbaka filtillägget LYX15 till LYX. Dessutom är det möjligt att den enklare Windows-versionen inte känner igen SVG-bilder. Dessa kan istället läsas in i GIMP (eller ett motsvarande bildbearbetningsprogram) och sparas som PNG-filer. I övrigt skapar den, som förväntat, en PDF-fil av den aktuella källan.

Skicka in en programfix

När du väl har hämtat LyX och handbokens källfiler, så redigerar du filerna och skapar därefter en programfixfil genom att använda kommandot diff. Du hittar en bra självstudie om hur det hela går till på den här webbsidan.

Programfixar skall skickas via e-post till användarhandbokens författare

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox