შეიტანეთ თქვენი წვლილი

From Stellarium Wiki
Jump to: navigation, search

შესანიშნავი იქნება თუ მიიღებთ მონაწილეობას სახელმძღვანელოს თქვენს ენაზე თარგმნაში!

მცირე შესწორებებისა და კორექტურისთვის (მაგალითად, მართლწერა, გრამატიკა, სტილი და ფაქტობრივი უზუსტობები) გთხოვთ მოგვწეროთ the author. თუ გსურთ უფრო წონადი წვლილის შემოტანა - დამატებითი თავები, თარგმანი და ა.შ., გთხოვთ დედნის რედაქტირებისთვის ისარგებლოთ LyX პროგრამით და ცვლილებები მიაწოდოთ ავტორს.

დოკუმენტის დედნის გადმოწერა

სახელმძღვანელო დოკუმენტის დედნის გადმოწერა შეგიძლიათ ანონიმური SVN წვდომით sourceforge პროექტის გვერდებიდან.

LyX პროგრამის გადმოწერა

LyX პროგრამა შეგიძლიათ გადაიწეროთ LyX ვებსაიტიდან. მომხმარებლის სახელმძღვანელოს .lyx ფაილების რედაქტირებისთვის შეგიძლიათ ისარგებლოთ პროგრამის ბოლო სტაბილური ვერსიით LyX (1.5.1).

ცვლილებების გამოგზავნა

მას შემდეგ რაც გადიაწერთ LyX პროგრამას და დოკუმენტის პირველწყაროს, შესაწორეთ ფაილები და გამოგვიგზავნეთ ცვლილებები ბებკის (diff) სახით. მშვენიერი სახელმძღვანელო ამ პროცედურისთვის განთავსებულია საიტზე.

ცვლილებები უნდა გაეგზავნოს სახელმძღვანელოს ავტორს

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox