კლავიატურით სარგებლობა

From Stellarium Wiki
Jump to: navigation, search

Stellarium კლავიატურიდან აღიქვამს რამდენიმე ბრძანებას, რომელთა უმრავლესობაც უკავშირდება ქმედებებს, რომელთა შესრულებაც სხვაგვარად შეუძლებელია.

კლავიშები აღწერილობა
- მზის 1 დღის გამოკლება
8 მიმდინარე დროზე გადმოსვლა
= მზის 1 დღის დამატება
J დროის შენელება/უკან დაბრუნება
K დროის ნორმალური სვლა
L დროის დაჩქარება
[ მზის 1 კვირის გამოკლება
] მზის 1 კვირის დამატება
Alt+- 1 ვარსკვლავური დღის გამოკლება
Alt+= 1 ვარსკვლავური დღის დამატება
Alt+[ 1 ვარსკვლავური კვირის გამოკლება
Alt+] 1 ვარსკვლავური კვირის დამატება
Ctrl+- მზის 1 საათის გამოკლება
Ctrl+= მზის 1 საათის დამატება
. ეკვატორის ხაზი
, ეკლიპტიკის ხაზი
A ატმოსფერო
B ხომლთა საზღვრები
C ხომლთა ხაზები
E ეკვატორული ბადე
F ნისლი
G მიწა
N ნისლეული
P პლანეტათა მინიშნება
Q ქვეყნის მხარეები
R ხომლთა ნახატები
S ვარსკვლავები
V ხომლთა წარწერები
Z აზიმუტური ბადე
F11 სრულეკრანოვანი რეჟიმი
Ctrl+Shift+H განივი დატრიალება
Ctrl+Shift+V მართობული დატრიალება
/ მონიშნული ობიექტის მოახლოება
T ობიექტის თვალმიდევნება
\ დაშორება
შორისი მონიშნული ობიექტის ცენტრირება
Ctrl+G მონიშნული ობიექტის დედა მიწად მითითება
მარცხენა დაწკაპვა ობიექტის მონიშვნა
მარჯვენა დაწკაპვა მონიშვნის მოხსნა
Page Up/Down მოახლოება/დაშორება
CTRL + Up/Down მოახლოება/დაშორება
ისრები და თაგუნას მარცხენა კლავიში ცის სრული მიმოხილვა
F1 დახმარების სარკმელი
F2 კონფიგურაციის სარკმელი
F3, Ctrl+F ძიების სარკმელი
F4 ცისა და ჩვენების პარამეტრების სარკმელი
F5 თარიღის/დროის სარკმელი
F6 მდებარეობის სარკმელი
Ctrl+M გადართვა ეკვატორულ და აზიმუტურ რეჟიმებს შორის
Ctrl+Q გამოსვლა
Ctrl+S ეკრანის ანაბეჭდის შენახვა

შენიშვნა: გაითვალისწინეთ, რომ კლავიშთა ჩამონათვალის სიის გამოძახება შეგიძლიათ პროგრამიდანაც F1 კლავიშით.

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox