Översättning av Stellarium

From Stellarium Wiki
Jump to: navigation, search

Om du talar ett annat språk än engelska får du mer än gärna bidra till Stellariums utveckling genom att översätta programmet! Det är ganska enkelt och tusentals människor kommer att kunna få glädje av ditt arbete.

Contents

Så går det till

Från och med version 0.8.0 har Stellarium fullt stöd för översättning till andra språk. Det finns två metoder för översättning:

  1. Översätt m.h.a. gettext - det här är den "gamla metoden", som kräver en manuell arbetsinsats av huvudutvecklarna. Metoden är dock fortfarande användbar om du vill utföra översättningen på en plats som saknar under långa perioder saknar internetuppkoppling: du kan hämta filerna och arbeta på dem när du är nedkopplad, för att sedan skicka de översatta filerna till huvudutvecklargruppen när du kan ansluta till Internet igen.
  2. Översätt på webbplatsen Launchpad. Det här är den rekommenderade metoden.
    1. Registrera ett Launchpad-konto och/eller logga in.
    2. Översättningarna är uppdelade i två grupper: stellarium (för huvudprogramtext) och stellarium-skycultures (för stjärnbildsmytologitext). Välj en av dessa två kategorier på Stellariums huvudöversättningssida och klicka på länken View Template & All Languages…
    3. Du kommer att visas en lista över flera språk och deras respektive översättningsstatus. Om ett språk du behärskar inte är färdigöversatt, välj det ur listan.
    4. Börja översätta. Lätt som en plätt.

Om ditt/dina språk redan är helt översatta i Launchpad kan du fortfarande hjälpa till genom att korrekturläsa de befintliga översättningarna och se till så att de inte är felaktiga eller innehåller skadliga/falska texter.

Frågor?

Om du har frågor, t.ex. en viss strängs sammanhang eller betydelse, så är du välkommen att ställa dem i vårt översättningsforum på Stellariums projektsida på SourceForge. Du kan logga in på SourceForge med ett antal olika identiteter, inkl. Google, Yahoo, OpenID (Wordpress) och många andra.

Vidare läsning

Nätresurser för översättare

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox